S2 - Sơn lót kháng kiềm nội thất

S2 - Sơn lót kháng kiềm nội thất

 Mã số: S2
 Quy cách: Thùng 18L & Lon 5L
 Độ phủ: 8 - 10 m2/lit/lớp

Kháng kiềm hiệu quả, chống nấm mốc vượt trội, độ phủ cao, tăng độ bóng và định mức cho lớp sơn phủ.