S6 - Sơn mịn nội thất

S6 - Sơn mịn nội thất

 Mã số: S6
 Quy cách: Thùng 18L & Lon 5L
 Độ phủ: 7 - 9 m2/lít/lớp

Bề mặt sơn nhẵn mịn, chống nấm mốc, che phủ hiệu quả, che lấp khe nứt nhỏ

Bảo vệ 6 năm.